Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

HIACE

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
  • Loại xe: HIACE DẦU
  • Năm SX: 2015(T1/2016)
  • Giá: 780 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)