Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

XE KHÁC

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
  • Loại xe: BMW B7
  • Năm SX: 2007 (ĐK 2008)
  • Giá: 970 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)