Đang tải trang, vui lòng chờ ....

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: T09/2011
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 AT
 • Năm SX: T10/2009
 • Giá: 530 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 AT
 • Năm SX: T08/2010
 • Giá: 540 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T07/2016
 • Giá: 850 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 (Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)