Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T3/2010
 • Giá sốc

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: T3/2018
 • Giá: 800 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T9/2014
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: T4/2016
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T8/2015
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: T09/2016
 • Giá: 695 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8E CVT
 • Năm SX: T06/2018
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 685 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)