Đang tải trang, vui lòng chờ ....

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: 2010
 • Giá: 675 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T10/2009
 • Giá: 560 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T5/2010
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T4/2015
 • Giá: 830 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: T09/2011
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 AT
 • Năm SX: T10/2009
 • Giá: 550 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 820 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T08/2009
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: 2014/2015
 • Giá: 640 triệu
Hot-line:
0918 33 50 50 (Kinh doanh)
0901 861 881 (Dịch vụ)