Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T3/2010
 • Giá sốc

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 850 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 700 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: T3/2018
 • Giá: 800 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)