Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T9/2014
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8E CVT
 • Năm SX: T06/2018
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0 V
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 790 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0 AT
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 AT
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8G CVT
 • Năm SX: 2019
 • Giá: 810 triệu
 • Loại xe: Altis 2.0V Luxury
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 810 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0 V
 • Năm SX: T7/2016
 • Giá: 770 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: T8/2017
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: 2009
 • Giá: 430 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 CVT
 • Năm SX: T6/2016
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0 RS
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 590 triệu
Hot-line:
0901 860 506