Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T07/2009
 • Giá: 530 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T12/2014
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: 2010
 • Giá: 560 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)