Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: ALTIS 1.8G AT
 • Năm SX: T07/2010
 • Giá: 450 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 AT
 • Năm SX: T11 /2016
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: T8 /2015
 • Giá: 705 triệu
 • Loại xe: ALTIS 2.0V
 • Năm SX: 2010 /2011
 • Giá: 530 triệu
 • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
 • Năm SX: T4/2015
 • Giá: 560 triệu
Hot-line:
0901 860 506