Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

ALTIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
  • Loại xe: ALTIS 1.8 MT
  • Năm SX: 2012
  • Giá: 530 triệu
  • Loại xe: ALTIS 2.0V
  • Năm SX: 2018
  • Giá: 930 triệu
  • Loại xe: ALTIS 2.0V
  • Năm SX: T12/2015
  • Giá: 780 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)