Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T06/2015
 • Giá sốc

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 713 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 735 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 750 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2016
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 620 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: T8/2015
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 9/2016
 • Giá: 770 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 760 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)