Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T7/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T12/2012
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 673 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2018
 • Giá: 785 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2016
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T2/2015
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T8/2012
 • Giá: 540 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T9/2014
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T6/2014
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T8/2016
 • Giá: 840 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T5/2014
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T9/2015
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T11/2012
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T9/2015
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T6/2017
 • Giá: 760 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)