Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0V
 • Năm SX: T05/2017
 • Giá: 825 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0J
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 360 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 J
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 360 triệu
Hot-line:
0901 860 506