Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 680 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T08/2017
 • Giá: 920 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T11/2015
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/ 2012
 • Giá: 570 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T06/2015
 • Giá: 680 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)