Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0E
 • Năm SX: T1/2019
 • Giá: 720 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T04/2016
 • Giá: 550 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2019
 • Giá: 720 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 680 triệu
Hot-line:
0901 860 506