Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 735 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 763 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013(T1/2014)
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T7/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T07/2016
 • Giá: 733 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T08/2016
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 680 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016 (ĐK 2017)
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 630 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)