Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2014
 • Giá sốc

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/2015
 • Giá: 650 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 670 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)