Đang tải trang, vui lòng chờ ....

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T8/2011
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 GSR
 • Năm SX: T10/2010
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2014
 • Giá: 680 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T7/2012
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2011
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2014
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2012
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2011
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2012
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: T7/2009
 • Giá: 520 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T05/2009
 • Giá: 540 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2009
 • Giá: 430 triệu
Hot-line:
0918 33 50 50 (Kinh doanh)
0901 861 881 (Dịch vụ)