Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: INNOVA 2.0 GSR
 • Năm SX: T10/2010
 • Giá sốc

 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2011
 • Giá sốc

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0G
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2014
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 670 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2012
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2012
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: T11/2012
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2009
 • Giá: 410 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 650 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T08/2015
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 680 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T04/2016
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T09/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T07/2014
 • Giá: 650 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 660 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 640 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 790 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 (Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)