Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T1/2017
 • Giá: 668 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2018
 • Giá: 680 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0E
 • Năm SX: T1/2017
 • Giá: 700 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0E
 • Năm SX: T6/2017
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0E
 • Năm SX: T8/2018
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0V
 • Năm SX: T05/2017
 • Giá: 825 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 J
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 360 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0V
 • Năm SX: 2009
 • Giá: 420 triệu
 • Loại xe: INNOVA E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: INNOVA Venturer
 • Năm SX: 2017/2018
 • Giá: 780 triệu
 • Loại xe: INNOVA E
 • Năm SX: 2019
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: INNOVA E
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 650 triệu
 • Loại xe: INNOVA Venturer
 • Năm SX: 2018
 • Giá: 820 triệu
 • Loại xe: INNOVA Venturer
 • Năm SX: T3/2018
 • Giá: 820 triệu
 • Loại xe: INNOVA G
 • Năm SX: T05/2018
 • Giá: 770 triệu
 • Loại xe: INNOVA E
 • Năm SX: T03/2019
 • Giá: 735 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0E
 • Năm SX: T11/2015
 • Giá: 550 triệu
Hot-line:
0901 860 506