Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

INNOVA

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T7/2014
 • Giá: 630 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T11/2017
 • Giá: 760 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T12/2016
 • Giá: 720 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 G
 • Năm SX: T9/2012
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T6/2017
 • Giá: 730 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T10/2017
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 740 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 710 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: T3/2016
 • Giá: 650 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 E
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 610 triệu
 • Loại xe: INNOVA 2.0 V
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 880 triệu
 • Loại xe: INNOVA
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 650 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)