Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

CAMRY

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: CAMRY 2.5G
 • Năm SX: T07/2015
 • Giá: 1,020 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: T09/2013
 • Giá: 980 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 900 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: T09/2014
 • Giá: 1,010 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: T04/2014
 • Giá: 980 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: 2013
 • Giá: 910 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 (Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)