Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: 2016
 • Giá sốc

 • Loại xe: CAMRY 2.0E
 • Năm SX: 2014
 • Giá sốc

CAMRY

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: CAMRY 2.0E
 • Năm SX: T10/2016
 • Giá: 963 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.5Q
 • Năm SX: T7/2015
 • Giá: 1,170 triệu
 • Loại xe: CAMRY 2.0E
 • Năm SX: T7/2015
 • Giá: 923 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)