Đang tải trang, vui lòng chờ ....

FORTUNER

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 770 triệu
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2012
 • Giá: 760 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T08/2015
 • Giá: 930 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T08/2013
 • Giá: 830 triệu
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 900 triệu
Hot-line:
0918 33 50 50 (Kinh doanh)
0901 861 881 (Dịch vụ)