Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

FORTUNER

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T09/2015
 • Giá: 910 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 920 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T12/2015
 • Giá: 900 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 920 triệu
 • Loại xe: FORTUNER TRD
 • Năm SX: T10/2016
 • Giá: 990 triệu
 • Loại xe: FORTUNER TRD
 • Năm SX: T11/2014
 • Giá: 880 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)