Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2012
 • Giá sốc

FORTUNER

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 960 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 920 triệu
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 790 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 910 triệu
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 840 triệu
 • Loại xe: FORTUNER TRD
 • Năm SX: T12/2014
 • Giá: 870 triệu
 • Loại xe: FORTUNER V
 • Năm SX: 2014
 • Giá: 800 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 895 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T10/2014
 • Giá: 860 triệu
 • Loại xe: FORTUNER G
 • Năm SX: T06/2015
 • Giá: 895 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 (Kinh doanh) 
0901 861 881 (Dịch vụ)