Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

HILUX

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
  • Loại xe: HILUX G
  • Năm SX: T11/2016
  • Giá: 790 triệu
  • Loại xe: HILUX 3.0G
  • Năm SX: T12/2014
  • Giá: 590 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)