Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

YARIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2016
 • Giá: 620 triệu
 • Loại xe: YARIS 1.3G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 600 triệu
 • Loại xe: YARIS 1.3AT
 • Năm SX: T6/2008
 • Giá: 360 triệu
 • Loại xe: YARIS 1.5G
 • Năm SX: T10/2016
 • Giá: 620 triệu
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 580 triệu
Hot-line:
0918 33 5050 
(Kinh doanh NVL)
0909 686 507 (Kinh doanh 507)
0901 861 881 (Dịch vụ)