Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Các xe tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng

YARIS

Loại xe:       Đời xe:       Màu sắc:      
 • Loại xe: YARIS 1.3 G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 550 triệu
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2015
 • Giá: 580 triệu
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2017
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: YARIS 1.3G
 • Năm SX: T8/2016
 • Giá: 590 triệu
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2019
 • Giá: 690 triệu
 • Loại xe: YARIS G
 • Năm SX: 2015/2016
 • Giá: 590 triệu
Hot-line:
0901 860 506