Đang tải trang, vui lòng chờ ....

Dịch vụ

Sửa chữa đồng sơn

Sửa chữa 4 giờ

Description: 1[1]

Description: 4h1[1]

Description: 4h2[1]

Description: 4h3[1]


SỬA CHỮA VẾT XƯỚC 8H

Description: E:	hư viện hình ảnhhình Toyota NVLHinh anhDSC02437.JPG


 

Description: E:	hư viện hình ảnhhình Toyota NVLHinh anhDSC02440.JPG


Description: E:	hư viện hình ảnhhình Toyota NVLHinh anhDSC02441.JPG


Description: C:Users	hanh.phAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordDSC02447.jpg


Description: C:Users	hanh.phAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.Word20160321_095033.jpg


Description: C:Users	hanh.phAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordDSC02455.jpg

·         Hình ảnh phòng sơn và các khoang chức năng

·         Sửa chữa 8 giờ có 09 khoang sửa chữa dành các xe hư hỏng ở mức trung bình. Đảm bảo chất lượng và thời gian giao xe cho khách hàng trong vòng 8 giờ; trong đó, mỗi công đoạn sửa chữa phải được hoàn thành tại một thời điểm nhất định nhằm đáp ứng được thời gian mà khách hàng yêu cầu.
Mỗi kỹ thuật viên trong khoang đảm nhiệm một công đọan sửa chữa đúng thời gian đã được ấn định trong dây chuyền (tháo và sửa chữa thân vỏ - trét matic – sơn lót – che chắn – thổi màu – sấy khô – lắp ráp và đánh bóng)
Để dây chuyền hoạt động hiệu quả cao và đảm bảo được thời gian giao xe cho khách hàng, bên cạnh các kỹ thuật viên tay nghề cao, phòng đồng sơn đã trang bị:
>> 01 Máy hút bụi matic trung tâm.
>> 03 Giàn đèn sấy di động bằng hồng ngoại.
>> 04 buồng sơn tại các khoang sửa chữa đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường qua các kỳ đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Hot-line:
0901 860 506